EUPITHECIA (Geometridae)

Eupithecia centaureata

Eupithecia gratiosata

Eupithecia pulchellata

Eupithecia scopariata